Hier zijn verschillende soorten (zelf) hulp boeken te vinden die je kunnen ondersteunen bij je behandeling binnen mijn praktijk. Alle hierna beschreven boeken zijn ter inzage in de praktijk aanwezig.

De boeken zijn achtereenvolgens in de volgende rubrieken onderverdeeld:
Acceptance en commitment therapie (ACT), Cognitieve gedragstherapie (CGT), Relatietherapie, Positieve psychologie en Persoonlijkheid.

 • collage image title

  De valstrik van het geluk (ACT!)

  Hoe je kunt stoppen met worstelen en beginnen met leven

  Zeer toegankelijk en praktisch boek over het toepassen van de principes van Acceptance and commitment therapie in je dagelijkse leven. De Australische auteur Russ Harris neemt je in verschillende korte hoofdstukjes mee langs de verschillende processen van de hexaflex (mindfulness, waarden, in actie komen, zelf als context, defusie van denken, acceptatie). Daarbij maakt hij regelmatig gebruik van eigen ervaringen en onzekerheden met het nodige gevoel voor humor. In de meeste hoofdstukken zijn ook korte praktische opdrachten en oefeningen te vinden die zorgen dat je niet alleen over ACT leest maar het ook meer kan ervaren. De nadruk in het boek ligt op het inzichtelijk krijgen van je persoonlijke waarden op verschillende levensgebieden en vervolgens de nodige stappen zetten om hier ook naar te leven.
 • collage image title

  Uit je Hoofd in het leven (ACT!)

   

  Zeer compleet en ook praktisch boek over ACT wat geschreven is door de grondlegger van deze derde generatie gedragstherapie Stephen C. Hayes. In vergelijking met "De Valstrik van het geluk" is dit boek veel meer academisch geschreven, diepgaander qua theoretische onderbouwing van het ACT model. Daarbij worden enorm veel zinvolle praktische oefeningen beschreven. Een mogelijk nadeel kan zijn dat een aantal hoofdstukken dermate complex zijn dat je het boek voortijdig weg legt. In combinatie met "De valstrik van het Geluk" vormt het een prima (overlappend) duo.
 • collage image title

  Je gevoel de baas (CGT)

  Je negatieve denkpatronen veranderen

  Een klassieker onder de zelfhulpboeken op het gebied van cognitieve gedragstherapie. Gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie zoals deze door Beck is ontwikkeld. In dit boek, wat toegankelijk en prettig geschreven is, kan je ondermeer veel informatie terugvinden over wat angst en overmatige somberheid (depressie) precies met je doet en hoe je hier via een zeer gestructureerd stappenplan weer vanaf kan komen. het enige nadeel van Je gevoel de baas is dat lezen niet voldoende is. Je moet echt de vele oefeningen maken en het geleerde veelvuldig toepassen in de praktijk om echt iets te veranderen. Naast de nodige uitleg over angst en depressie leer je wat automatische gedachten zijn en hoe deze te registreren en uit te dagen. Daarnaast wordt de zeer belangrijke stap gezet van het plannen van zgn gedragsexperimenten om patronen van langdurige vermijding te doorbreken.
 • collage image title

  Stap voor stap je Depressie te lijf (CGT)

   

  Neerslachtigheid, vermoeidheid, interesseverlies, eetproblemen, angst, schuldgevoelens, concentratieproblemen. De symptomen van depressie zijn even ingrijpend als veelvoorkomend. Naar schatting krijgt 1 op de 5 Nederlanders ooit met een depressie te maken. Gedragsactivatie is een nieuwe, baanbrekende manier om depressie te behandelen. Onderzoek toont aan dat gedragsactivatie bij ernstige depressie even effectief is als behandeling met medicatie, en zelfs effectiever dan reguliere cognitieve gedragstherapie. STAP VOOR STAP JE DEPRESSIE TE LIJFis het eerste Nederlandstalige boek gebaseerd op gedragsactivatie. Zelfactivatietechnieken helpen patronen herkennen die depressie in standhouden en bieden handvatten om depressieve gevoelens te lijf te gaan. Met behulp van praktische oefeningen en checklists kan terugval worden voorkomen. Addis en Martell zijn er in geslaagd om een van de meest effectieve behandelmethoden van depressie in een zeer toegankelijk werkboek te gieten. Miljoenen mensen kunnen hiervan profiteren. - DAVID BARLOW, hoogleraar psychologie Boston University. Een helder en praktisch werkboek om stapsgewijs mee aan de slag te gaan: Voel jezelf weer sterk en zelfverzekerd Geniet weer van alledaagse dingen Ontloop sociale situaties niet langer Krijg je leven weer op orde Voorkom terugkeer van je depressie
 • collage image title

  Stap voor Stap je Angst overwinnen (CGT)

   

   
 • collage image title

  Omgaan met overweldigende emoties (CGT)

   

   
 • collage image title

  Stemmingsschommelingen de baas (CGT)

   

   
 • collage image title

  Het gelaagde brein (CGT)

  Reflectie en discipline bij het werken aan verandering

  Wanneer je merkt dat je herhaaldelijk aanloopt tegen het maar niet kunnen veranderen van een ongewenste gewoonte dan kan dit boek uitkomst bieden. Wederom op vlotte wijze neemt Martin Appelo je mee op een reis door je gelaagde brein maar vooral ook op een tocht van zeer praktische stappen om hardnekkige gewoonten om te gooien. Een belangrijk onderdeel zijn bv de 8 + 2 stappen van reflectie en discipline: 1) Waar heb je last van? 2) Betrek het op jezelf 3) wat wil je bereiken? 4) Ga je er echt voor? 5) Maak een gedragsketen 6) Kies een cruciale schakel 7) Kies interventies 8) Ga je er nog steeds ervoor? 9) Aan het werk en zet door 10) herhaal dit zo nodig.
 • collage image title

  Een spiegel voor Narcisten (CGT)

  Martin Appelo

  "Een spiegel voor narcisten" is een vlot geschreven en toegankelijk boek over NARCISME van Martin Appelo (gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut). Het gaat over wat narcisme is, waar het vandaan kan komen en hoe je er het beste mee om kan gaan. Meeslepend en verhelderend zijn de biografieen van verschillende binnenlandse en buitenlandse beroemdheden (Steve Jobs, Pim Fortuyn, Zlatan Ibrahimovic, Nina Brink en Neelie Kroes) die Appelo gebruikt om het begrip narcisme duidelijk te maken. Het OPBLAZEN van de NARCIST vanuit een instabiele psychische basis (teveel of juist te weinig “oersoep” in de jeugd), de daaruitvolgende depressieve en angstige narcistische cirkel geven een goed inzicht in dit ziektebeeld. In het laatste deel komt de auteur ook met een reeks handige, praktische tips voor de narcist die hem of haar kunnen helpen het beter te hanteren. Hierbij put de auteur ondermeer uit zijn eerdere werken. Minder aandacht wordt er besteed aan hoe je nu het beste met narcisten om kan gaan. Dit boek is denk ik interessant voor mensen met en zonder narcisme zowel binnen als buiten het vakgebied van de GGZ.
 • collage image title

  Positivity (Positieve psychologie)

  Ontdek de kracht van positieve emoties

  Frederickson is momenteel al enkele jaren het boegbeeld van de in 2000 door M. Seligman opgerichte nieuwe stroming "de positieve psychologie". Zij doet al jarenlang veel onderzoek naar alle mogelijke aspecten van positieve emoties en leert je met allerlei kennis en oefeningen in dit vlot geschreven boek deze kennis in je eigen leven toe te passen. Daarbij gaat het niet zozeer om het wegmaken van negatieve emoties als wel om het veel meer ontginnen van het relatief nieuwe terein van positieve gevoelens zoals trots, dankbaarheid, tevredenheid, flow etc.
 • collage image title

  Houd me Vast (relatietherapie)

  Zeven gesprekken voor een hechte en veilige relatie

  Wanneer je merkt dat je met je partner steeds vaker in eenzelfde soort strijd belandt. een strijd waarbij de een zich juist terugtrekt en afsluit en de ander van alles doet om contact te maken (boos worden, vragen wat je precies voelt en denkt etc.) dan kan dit een bijzonder handig boek zijn om eens samen te lezen. Het is een zeer toegankelijk en praktisch boek van Dr. Sue Johnson, een van de grondleggers van Emotionally Focussed Couple Therapy, die aan de hand van vele voorbeelde uit haar praktijk je de basisprincipes vertelt over het onderhouden of herstellen van een intieme relatie. Bijzinder is dat Sue Johnson het enthousiasme dat ze live, tijdens congressen weet over te brengen, nu zo helder in een boek weet te schrijven. Verbondenheid vanuit het persepctief van hechting vormt daarbij de rode draad. de eerste paar hoofdstukken word je bij bijgeschoold in de gevonden basisprincipes over hechting en hechtingsresponsen. Daarna volgen er 7 hoofdstukken die je op een gestructureerde wijze houvast bieden om samen naar je relatie te kijken en er ook actief aan te werken met allerlei praktische oefeningen. Het zgn Hou me vast gesprek vormt hierbij de basis van het boek.
 • collage image title

  De 7 pijlers van een goede relatie (relatietherapie)

   

  Dit is een zeer toegankelijk en praktisch boek van Gottman wat als enige tot enkele jaren in het Nederlands verkrijgbaar was. In het boek komen de 7 pijlers van de relatie (op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek) uitgebreid aan de orde. Naast de nodige theorie zijn in het boek handige vragenlijsten, testen en oefeningen te vinden die je een flinke stap verder kunnen helpen in je relatie. Nu helaas alleen nog tweedehands te vinden.
 • collage image title

  Liefde is een Werkwoord (relatietherapie)

   

  Een van de oudste zelfhulpboeken op het gebied van relatietherapie. Hoewel er inmiddels veel nieuwe stromen zijn (zie bijv EFT, Sue Johnson) zijn in dit boek toch nog een aantal hele aardige, praktische tips te vinden door deze bekende Vlaamse relatietherapeut.
 • collage image title

  Opgeruimd leven met ADHD

  Praktische organiseertips en strategieen

   
 • collage image title

  Zo ben ik nu eenmaal (persoonlijkheid)

   

   
 • collage image title

  Borderline (persoonlijkheid)

   
 • collage image title

  Dat moet mij weer gebeuren (depressie)

  zwartkijkers en zeurpieten

   
 • collage image title

  Tegenwicht (dieetpsychologie)

  Feiten en fabels over overgewicht

   
 • collage image title

  Stap voor stap (trauma)

  De zoektocht voorbij trauma en therapie

   
 • collage image title

  Wat is de kleur van jouw parachute (loopbaanorientatie)

   

  Loopbaan orientatieboek. Herziene editie 2013/2014 van de wereldwijde bestseller over enerzijds het vinden van een baan en anderzijds het kiezen voor een nieuw leven, vertaald naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Elke twee jaar verschijnt een aan de tijd aangepaste versie. Nieuw in deze versie is meer aandacht voor sociale media en het optimaliseren van netwerken. De kern van het boek wordt gevormd door het parachute-/bloemschema op pagina 112-115, waarin vaardigheden, kennis, voorkeuren en persoonlijke waarden bijeengebracht worden. Met enerzijds meer zelfinzicht en anderzijds een nauwkeurig afgebakend zoekveld wordt de kans op een baan vergroot. Op de blauwe pagina's (bijlagen) wordt ingegaan op achtereenvolgens: het vinden van je levensroeping, hoe om te gaan met je gevoelens als je werkloos bent en hoe je het beste een loopbaanbegeleider/adviseur kunt kiezen. Waardevol, ondersteunend en zet de lezer met verrassende inzichten aan het denken over werk en leven. Interessante en praktische tips, gebaseerd op onderzoek, ook voor niet-werkzoekenden. Bolles wordt beschouwd als de grondlegger van loopbaanontwikkeling. Bevat enkele invuloefeningen.
 • collage image title

  Act with Love (relatietherapie)

   

  Leuk en leesbaar boek om je relatie te verbeteren vanuit het referentiekader van ACT. Geschreven in het Engels door Russ Harris (Valstrik van het geluk) waardoor veel zinvolle en praktische oefeningen over moeilijke thema's op een vaak humoristische luchtige wijze gebracht worden. Ook dit betreft weer een boek wat je het beste samen kan lezen. Minder diepgaand en uitgewerkt dan Hou me vast maar wel met de nodige tips en tricks en inzichten die je binnen je relatie verder kunnen helpen.
 • collage image title

  Transdiagnostische behandeling van emotionele stoornissen (CGT)

  Barlow

  Binnen de behandelingen van Domstad PsychologenPraktijk wordt vaak met deze relatief nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie gewerkt wanneer er sprake is van een depressie of angststoornis. Het beter leren hanteren van negatieve emoties en lichamelijke sensaties en het trainen van meer flexibel denken in combinatie met aandacht voor mindfulness zijn de zwaartepunten binnen dit glasheldere werkboek. Via www.nieuwezijds.nl/barlow kan je ook nog eens alle werkbladen gratis downloaden. Prettig van deze methode is dat zowel angst als somberheid enorm verminderen tijdens het doorlopen van het programma.
 • collage image title

  Patronen doorbreken (schematherapie)

   

  Recente aanwinst op advies van mijn Utrechtse intervisiegroep. Het betreft een praktisch zelfhulpboek om zeer langdurig aanwezige gedrags- en emotionele en denkpatronen bij jezelf te leren herkennen en veranderen.